Tiết kiệm online – Nhân 2 ưu đãi

Từ ngày 1/10 đến 30/11/2021, nhằm khuyến khích khách hàng tăng cường sử dụng các kênh giao dịch online trong đó có kênh gửi tiết kiệm, Ngân hàng số digimi triển khai chương trình “Tiết kiệm online, nhân 2 ưu đãi” với lãi suất hấp dẫn được cộng thêm đến 0,5% so với tại quầy và trúng thưởng nhiều quà tặng sức khỏe thiết thực

1.Khách hàng áp dụng:

– Khách hàng cá nhân gửi mới, gửi thêm tiền gửi trực tuyến, loại tiền VND, qua kênh giao dịch trực tuyến (Internet Banking, Mobile Banking) kỳ hạn từ 1 tháng trở lên với số tiền gửi từ 10 triệu VND trở lên

– Khách hàng đã mở tiền gửi trực tuyến, loại tiền VND, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên với số tiền gửi từ 10 triệu VND trở lên và có ngày tái tục tài khoản trong thời gian triển khai chương trình

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi trực tuyến cá nhân, loại tiền VND, với kỳ hạn gửi tối thiểu 1 tháng và số tiền gửi từ 10 triệu VND trở lên

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

4. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng hàng kỳ

5. Cơ cấu giải thưởng:

* Điều kiện tham gia:

– Khách hàng sẽ nhận được một lượt quay số tại trang web Vòng quay may mắn của ngân hàng Bản Việt khi gửi tiền gửi từ 10 triệu đồng trở lên và kỳ hạn từ 01 tháng trở lên

– Mỗi khách hàng được cấp 1 mã xác nhận khi tham gia chương trình. Khách hàng dùng mã xác nhận để đăng nhập trên trang web Vòng quay may mắn của ngân hàng Bản Việt để tham gia quay vòng quay may mắn.

6. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng