Chương trình ưu đãi Tích điểm ngay – Nhận quà mê say

 1. Tên chương trình: TÍCH ĐIỂM NGAY – NHẬN QUÀ MÊ SAY
 2. Thời gian triển khai: từ ngày 01/06/2022 đến khi có thông báo mới
 3. Đối tượng áp dụng
 • Khách hàng giao dịch online tại ứng dụng ngân hàng số Digimi của ngân hàng Bản Việt 
 • Khách hàng thực hiện các chi tiêu thẻ Bản Việt 
 1. Nội dung chương trình: 
 • Khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số Digimi của ngân hàng Bản Việt để thực hiện các giao dịch online (thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, tiết kiệm online,…) và thực hiện chi tiêu thẻ Bản Việt sẽ tích lũy điểm thưởng và sử dụng điểm thưởng để quy đổi thành tiền mặt và evoucher mua sắm, ăn uống. 
 1. Tỷ lệ tính điểm thưởng: 

(*) Đối với giao dịch bằng ngoại tệ sẽ được quy đổi sang VND theo tỷ giá tương ứng được Bản Việt quy định từng thời kỳ để làm cơ sở tính điểm thưởng cho khách hàng.

(**) Chỉ áp dụng đối với giao dịch thanh toán bằng tài khoản thanh toán. Trường hợp thanh toán bằng Thẻ tín dụng, Khách hàng được tích điểm theo tỷ lệ giao dịch thẻ.

 1. Quy định chung:
 • Mỗi khách hàng chỉ có duy nhất 01 tài khoản điểm thưởng, quản lý tất cả các điểm thưởng tích lũy được từ các giao dịch của khách hàng; hoặc từ chương trình hoàn tiền dưới hình thức tích điểm thưởng; hoặc được tặng thưởng theo các chương trình khuyến mãi/ưu đãi được triển khai từng thời kỳ.  
 • Khách hàng có thể sử dụng điểm thưởng này để quy đổi thành tiền mặt hoặc các quà tặng có giá trị trong kho quà tích điểm
 • Chỉ có chủ tài khoản điểm thưởng mới được quyền sử dụng điểm thưởng và không được chuyển nhượng điểm thưởng cho khách hàng khác dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Ngân hàng Bản Việt có quyền không cộng điểm cho các trường hợp nghi ngờ gian lận, giả mạo hoặc không đúng bản chất tiêu dùng cá nhân hợp pháp.
 • Thời hạn hiệu lực của điểm thưởng: 
 • Điểm thưởng tích lũy trong năm tài chính sẽ có hiệu lực đến hết quý 1 năm tiếp theo. Sau thời điểm này, tất cả các điểm thưởng đã hết hiệu lực sẽ bằng 0 và không còn giá trị sử dụng. Ví dụ: Điểm thưởng tích lũy được trong năm 2022 sẽ có hiệu lực đến hết 31/03/2023. Sau thời điểm 31/03/2023, điểm đã tích lũy trong năm 2022 sẽ bằng 0.
 • Trường hợp khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử thì toàn bộ điểm thưởng tích lũy tự động hết hiệu lực và không còn giá trị sử dụng. Các điểm thưởng từ Thẻ tín dụng của khách hàng vẫn còn hiệu lực.
 • Ngân hàng Bản Việt có quyền thay đổi, hủy bỏ chính sách hoặc thay đổi tỷ lệ đổi điểm bất kỳ thời điểm theo quyết định ngân hàng và sẽ thông báo đến khách hàng
 • Quyết định của Ngân hàng Bản Việt về các vấn đề liên quan là quyết định cuối cùng

Tham khảo thêm thông tin chi tiết chương trình và cơ chế tính điểm tại đây.