Chương trình khuyến mại Mở Digimi – Trẩy hội trung thu

Nhằm mang đến cho khách hàng những ưu đãi trong dịp Trung thu 2022, Ngân hàng số Digimi triển khai chương trình khuyến mại Mở Digimi – Trẩy hội trung thu với quà tặng vô cùng hấp dẫn:

1. Ưu đãi 1: Giới thiệu mở tài khoản, nhận đến 1,200,000VND

 • Khách hàng nhận 20.000VND cho mỗi tài khoản giới thiệu mở mới thành công
 • Khách hàng sẽ nhận thêm tiền thưởng khi giới thiệu thành công số lượng khách hàng mở mới tài khoản đạt các mức như sau:
Mức 1Số lượng giới thiệuTiền thưởng(VND)
1Từ 10 – dưới 20 tài khoản100,000
2Từ 20 – dưới 30 tài khoản200,000
3Từ 30 – dưới 40 tài khoản300,000
4Từ 40 tài khoản trở lên400,000

2. Ưu đãi 2: Ngày thứ 6 vui vẻ

 • Tặng 1.000.000VND dành cho 02 khách hàng có tổng số lượng giới thiệu nhiều nhất trong ngày thứ 6 hàng tuần
 • Tặng 1.000.000VND dành cho 02 khách hàng có tổng giá trị giao dịch nhiều nhất trong ngày thứ 6 hàng tuần

3. Quy định chung

 • Khách hàng được hưởng đồng thời ưu đãi 1 và ưu đãi 2 nếu thỏa điều kiện chương trình
 • Người giới thiệu: Là khách hàng hiện hữu đã có tài khoản tại ngân hàng Bản Việt thực hiện giới thiệu khách hàng mở mới tài khoản thanh toán trực tuyến thành công trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Người giới thiệu được ghi nhận thành công khi người được giới thiệu nhập đúng số điện thoại người giới thiệu vào màn hình đăng ký mở tài khoản trực tuyến, người được giới thiệu mở tài khoản trực tuyến thành công và được ngân hàng hậu kiểm thành công
 • Số điện thoại người giới thiệu là số điện thoại đăng ký tại ngân hàng và đang sử dụng Digimi.
 • Nếu người giới thiệu chưa có thông tin tại ngân hàng Bản Việt, người giới thiệu sẽ mở tài khoản trực tuyến trước khi giới thiệu cho người khác.
 • Không giới hạn người được giới thiệu trên mỗi khách hàng.
 • Tiền thưởng của ưu đãi 1 sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng vào cuối chương trình (tối đa 10 ngày sau khi kết thúc chương trình).
 • Tiền thưởng của ưu đãi 2 sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng định kỳ hàng tuần (thứ Năm hoặc thứ Sáu).
 • Chương trình kết thúc khi hết thời gian triển khai hoặc hết ngân sách của chương trình.