Nhận ngay 70.000Đ khi giới thiệu mở tài khoản digimi

Khi giới thiệu mở tài khoản digimi, người giới thiệu và người mở mới tài khoản sẽ nhận ngay ưu đãi hấp dẫn 70.000Đ. Tìm hiểu ngay!

1. Thời gian: 10/12 – 25/12/2021
2. Hình thức khuyến mại:

Người giới thiệu: nhận ngay 20.000Đ vào tài khoản khi người mở mới tài khoản thành công
Người được giới thiệu: nhận quà tặng e-voucher trị giá 50.000Đ khi mở mới tài khoản thành công

3. Đối tượng tham gia:

Khách hàng cá nhân (bao gồm nhân viên của Ngân hàng Bản Việt ngoại trừ CBO, RBO, Teller)

4. Chi tiết chương trình:

– Tặng ưu đãi bằng tiền 20.000Đ vào tài khoản cho người giới thiệu khi giới thiệu 01 khách hàng mở tài khoản trực tuyến thành công (khách hàng nhập số điện thoại người giới thiệu vào màn hình đăng ký mở tài khoản trực tuyến). Số điện thoại người giới thiệu là số điện thoại đăng ký tại Ngân hàng.
– Người giới thiệu là khách hàng đã có tài khoản tại Ngân hàng Bản Việt.
– Nếu người giới thiệu chưa có thông tin tại Ngân hàng Bản Việt, người giới thiệu sẽ mở tài khoản trực tuyến trước khi giới thiệu cho người khác.
– Không giới hạn người được giới thiệu trên mỗi khách hàng.
– Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản của người giới thiệu: Định kỳ hàng tuần, Ngân hàng chuyển tiền thưởng vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại Ngân hàng và tối đa 05 ngày sau khi chương trình kết thúc.
– Người giới thiệu chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng bao gồm thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan,… Ngân hàng có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ngân hàng và quy định pháp luật.